Boldenon z czym laczyc

Właściciele oraz moderatorzy są zdecydowanymi przeciwnikami stosowania dopingu farmakologicznego w sporcie. Stosowanie dopingu jest nieuczciwym i niemoralnym zachowaniem. Doping jest sztucznym, nienaturalnym sposobem podnoszenia wydolności organizmu. Stosowanie dopingu jest zawsze niebezpieczne oraz niesie ryzyko utraty zdrowia a nawet życia. Czym bardziej amatorskie podejście do tego zagadnienia tym większe potencjalne ryzyko. Absolutnie nigdy nie należy stosować jakichkolwiek farmaceutyków bez konsultacji z właściwym lekarzem prowadzącym. Dział doping służy wyłącznie wymianie informacji, a informacje zawarte w nim nigdy nie mają charakteru instruktażowego i absolutnie jako takie nie mogą być traktowane. Wypowiedzi moderatorów jak i innych użytkowników działu nie są wytycznymi co do sposobów i metod stosowania farmaceutyków; chyba, że dana osoba jest znana jako lekarz właściwej specjalizacji, a jej dane zostały przez nią uczciwie podane w profilu i zweryfikowane przez właścicieli forum. Mimo to właściciele serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za ich doradztwo w tym zakresie (obecnie brak takich osób). Nakłanianie do stosowania dopingu jest przestępstwem i jest postrzegane przez właścicieli portalu jako skrajnie naganne, konsekwencją czego jest wykluczenie z grona użytkowników serwisu. Wszelkie ujawnione próby kupna lub sprzedaży farmaceutyków za pośrednictwem forum będą z całkowitą konsekwencją eliminowane a osoby uczestniczące w procederze i ich dane będą ujawnione organom ścigania. Uprzejmie prosimy o natychmiastowe reakcje i kontakt w przypadku napotkania na naszym forum powyższych zjawisk i sytuacji. Pomoże nam to w zachowaniu bezpieczeństwa użytkowników oraz legalności funkcjonowania forum.

Oxandroxyl 10mg – oral anabolic steroid contains Oxandrolone and has small androgenic and a moderate anabolic effect. It treats the muscle wasting diseases, osteoporosis and other conditions. It is also one of the leading steroids in therapeutic steroidal treatment. Bodybuilders and athletes use Oxandroxyl to achieve strength without gaining body weight and it’s an ideal drug for bulking purposes. Oxandrolone released by Kalpa Pharmaceuticals is very popular and efficient steroid among female athletes.
Oxandroxyl is commonly used by bodybuilders during cutting phases of training and in pre-contest period. It is also helpful in eliminating of both abdominal and visceral fat elimination and is essential for those staying in a certain weight class. Oxandrolone can be combined with many steroids, like Deca Durabolin, Dianabol and various testosterone compounds. Average dosage: men – 50-100 mg per day (with a cycle lasting from 6 to 12 weeks), women – 10-15 mg per day (with a cycle lasting from 6 to 8 weeks). The drug has a small amount of negative side effects, liver damage being one of them, as well as several androgenic-caused side effects for women as diarrhea, clitorial hypertrophy, acne, deep voice or increased body and face hair growth.

Boldenon z czym laczyc

boldenon z czym laczyc

Media:http://buy-steroids.org